Colangio-RM

QUIN EQUIP S'UTILITZA

Ressonància Magnètica


DESCRIPCIÓ

Consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de les vies biliars i de la vesícula biliar mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic. Està especialment indicada en pacients amb sospita de pedres a la vesícula, en pacients amb símptomes d'obstrucció de la via biliar, com estudi prequirúrgic (mapa anatòmic de l'arbre biliar) abans de la cirurgia de la vesícula biliar, dolor abdominal de probable origen biliar, etc.


COM HE DE PREPARAR-ME

Dejú de 2 hores. En algunes ocasions es requereix l'ús de contrast paramagnètic (Gadolini) per caracteritzar les lesions.


QUANT TEMPS DURA

25 minuts.


QUÈ HE DE FER DESPRÉS

Vida normal.


OBSERVACIONS

És molt IMPORTANT portar els estudis anteriors.

Comparteix aquesta pàgina