Galactografia

QUIN EQUIP S'UTILITZA

Mamògraf


DESCRIPCIÓ

La galactografia és un tipus específic de presa d'imatges de les mames mitjançant raigs X de baixa, injectant un mitjà de contrast per obtenir l'interior dels conductes lactis.


COM HE DE PREPARAR-ME

No és necessària cap preparació especial.


QUANT TEMPS DURA

20 Minuts.


QUÈ HE DE FER DESPRÉS

Vida normal.


OBSERVACIONS

És molt IMPORTANT portar els estudis anteriors.

Comparteix aquesta pàgina