Inici Llista d'exploracions Estudi de composició corporal

Estudi de composició corporal

QUIN EQUIP S'UTILITZA

Densitòmetre Ossi DEXA


DESCRIPCIÓ

Grup Manchón composición corporal salud

L'alimentació, l'exercici i l'envelliment poden tenir conseqüències importantíssimes en la composició corporal d'una persona.

L'estudi de composició corporal és un aspecte important en la valoració de l'estat nutricional doncs permet quantificar les reserves corporals de l'organisme.

detectar i corregir problemes nutricionals com a situacions de sobrepès i obesitat, en les quals existeix un excés de massa grassa o, per contra, desnutrició, situació en la qual tant la massa grassa com la massa muscular podrien veure's substancialment disminuïdes.

PER QUÈ?

El mesurament de la composició corporal amb densitometria d'energia dual (DEXA) pot observar més enllà del pes i de l'índex de massa corporal tradicional (IMC) per determinar la distribució del greix corporal, un important factor de risc en diverses malalties greus com a obesitat, anorèxia nerviosa, fibrosi quística, insuficiència renal crònica, etc.

També s'avaluen els canvis a les diferents regions associats a l'exercici físic o entrenament esportiu. És de gran valor pràctic per al seguiment i optimització del pla d'entrenament d'un esportista i aconseguir el màxim rendiment.

Igualment aquesta prova està indicada per al control evolutiu de la cirurgia bariàtrica (reducció d'estómac).

En tots aquests casos la tecnologia de densitometria DEXA contribueix a una avaluació completa del pacient i ajuda als metges a controlar els efectes de la teràpia, la dieta i l'exercici.


COM?

Grup Manchón densitometria dexa composición corporal

La densitometria DEXA, mitjançant l'absorciometria per raigs X d'energia dual està basada en la diferent atenuació dels diferents teixits: os, massa grassa i massa magra enfront dels fotons amb dos nivells d'energia.

Permet quantificar i diferenciar els diferents teixits basant-se en la seva densitat i contingut en minerals.

És una tècnica radiològica no invasiva i molt segura que permet una valoració de la composició corporal de forma ràpida, precisa i exacta amb nivells de radiació molt baixos.

COM HE DE PREPARAR-ME

No és necessària cap preparació especial.


QUANT TEMPS DURA

10 Minuts.


QUÈ HE DE FER DESPRÉS

Vida normal.


OBSERVACIONS

És molt IMPORTANT portar els estudis anteriors.

Comparteix aquesta pàgina

Top