UroTAC

QUIN EQUIP S'UTILITZA

Tomògraf


DESCRIPCIÓ

La urografia TC és l'estudi de les vies urinàries amb l'ús de mitjà de contrast endovenós. S'usa en casos d'hematúria (sang a l'orina) o obstruccions de la via urinària.


COM HE DE PREPARAR-ME

Dejú de 6 hores. En alguns casos requereix l'ús de contrast paramagnètic (Gadolini) per caracteritzar les lesions.


QUANT TEMPS DURA

20 minuts.


QUÈ HE DE FER DESPRÉS

Vida normal.


OBSERVACIONS

És molt IMPORTANT portar els estudis anteriors.

Si el pacient és diabètic i pren Metformina, poseu-vos en contacte amb el seu metge per suspendre la medicació dies abans de l'exploració.

Comparteix aquesta pàgina