Inici Llista d'exploracions Ressonància Magnètica de Pròstata multiparamètrica

Ressonància Magnètica de Pròstata multiparamètrica

Sempre que el teu metge
especialista ho prescrigui

COMPRA AQUESTA PROVA
I DEMANA CITA ONLINE
compra online

QUIN EQUIP S'UTILITZA

Ressonància Magnètica


DESCRIPCIÓ

La Ressonància Magnètica de Pròstata multiparamètrica és la millor tècnica d'imatge per al diagnòstic del càncer de pròstata.

Resonancia Magnetica de Prostata Multiparametrica

L'estudi de la pròstata mitjançant ressonància magnètica d'alta resolució permet obtenir diferents paràmetres: morfològics, funcionals i moleculars. La combinació de tots ells resulta molt eficaç en la detecció del càncer de pròstata.

COM HE DE PREPARAR-ME

Dejú de 8 hores.

És molt important portar anàlisi de PSA, biòpsia prèvia si n'hi ha hagut i ecografia de pròstata prèvia.

No s'han de dur objectes metàl·lics (anells, collarets, rellotges, etc.), fins i tot aparells dentals mòbils. No ha de fer-ressonància magnètica a persones portadores de marcapassos i de segons quins dispositius mèdics (vàlvules o pròtesi).

En demanar hora, se li facilitarà la descripció detallada de la preparació necessària.


Les principals indicacions són:

L'estudi d'extensió extracapsular del càncer de pròstata ja conegut.

Quan hi ha una persistència de sospita amb biòpsia de pròstata prèvia negativa i es vol orientar una nova biòpsia.

Control de la recidiva local posterior al tractament de càncer de pròstata.

L'estudi morfològic en seqüències T2 resulta altament sensible especialment a nivell de la pròstata transicional.

L'estudi de difusió DWI, permet detectar àrees on el moviment de les molècules d'aigua està restringit per una elevada densitat cel·lular propi de les lesions neoformatives. La seva sensibilitat i especificitat és més gran en la pròstata perifèrica.
L'estudi dinàmic amb contrast permet detectar zones de captació precoç amb rentat en fases tardanes que poden correspondre a càncer prostàtic.

Tots aquests paràmetres es recullen en un score i donen lloc a un informe categoritzat mitjançant el sistema PI-RADS en relació a l'anatomia zonal segmentada de la pròstata.

Per obtenir els millors resultats de l'estudi és essencial aportar les dades clíniques més rellevants: nivells actuals i previs de PSA, resultats de la biòpsia inclòs nombre de cilindres, localització i Gleason. Dades d'exploració física TR, tractament previ hormonal, infeccions prèvies, cirurgia, radioteràpia i història familiar.

L'estudi de Ressonància Magnètica prostàtic multiparamètric no necessita de la incòmoda bobina endorectal i és ben tolerat pel pacient.

El diagnòstic del càncer de pròstata s'ha basat des de fa anys en la biòpsia a cegues, ara hi ha una prova que permet orientar l'obtenció de mostres permetent incidir en les zones més sospitoses evitant els resultats falsament negatius.

Col·laboració amb l'uròleg:

“El més important és crear una relació de proximitat amb l'uròleg responsable de cada pacient per assegurar la millor atenció possible”, explica la Dra. Norka Mancisidor, cap de la Unitat de Abdomen de Grup Manchón.


QUANT TEMPS DURA

Entre 30 i 40 minuts.


QUÈ HE DE FER DESPRÉS

Vida normal.


OBSERVACIONS

És molt IMPORTANT portar els estudis anteriors.

Comparteix aquesta pàgina