Inici Diagnòstic precoç Diagnòstic Precoç del Càncer de Còlon

Diagnòstic Precoç del Càncer de Còlon

El càncer de còlon és el més comú dels tumors malignes en el nostre entorn. És el segon tipus de càncer més freqüent entre les dones (després del de mama) i el tercer entre els homes (després dels de pulmó i pròstata).

No obstant això, el càncer de còlon és un dels que millors resultats té en els tractaments. Un diagnòstic precoç augmenta enormement les probabilitats de curació.

Importantesi es detecta a temps, el càncer de còlon es pot curar en un 90% dels casos i es redueix notablement l'agressivitat del tractament

Diversos estudis han demostrat que hi ha factors que poden incrementar la probabilitat que una persona desenvolupi un càncer de còlon, la probabilitat de tenir un càncer de còlon és més elevada en les persones:

Majors de 50 anys

Amb familiars amb càncer de còlon o malalties intestinals

Amb malaltia inflamatòria intestinal de llarga evolució

Amb pòlips intestinals

Si pertany a algun dels grups de risc ha de parlar amb el seu metge perquè valori si ha de realitzar-li alguna prova, a fi de comprovar l'existència o no de pòlips i prevenir que es converteixin en tumors.

És important que coneguem els nostres antecedents familiars donat que és un càncer fàcilment heretable. En cas que tinguem antecedents familiars ha de realitzar-se una colonoscòpia a partir dels 50 anys cada 5 anys i havent d'augmentar-se els controls en funció de les anomalies detectades.

És important estar atents a petits signes clínics que ens permetin detectar-ho com són canvis en el ritme deposicional, presència de sang en la femta (femta més fosca), pèrdua de pes i d'apetit, cansament, etc.

Prevenció, vida sana i equilibrada

vida sana y equilibrada

No existeix una manera d'eliminar per complet el risc de desenvolupar càncer de còlon però sí hi ha alguns consells útils per reduir el risc:

Seguir una dieta rica en fibra: fruites, verdures, cereals.

Evitar les dietes basades en aliments rics en greixos, especialment grasses saturades.

Prendre aliments rics en calci i Vitamina D.

Conservar els aliments de manera adequada (congelador, frigorífic).

Realitzar exercici físic regularment.

Evitar el sobrepès.

Abandonar el tabac i moderar el consum d'alcohol.

Tècniques de diagnòstic per la imatge, Colonoscòpia Virtual

Colonoscopia virtual

La colonoscòpia virtual o també denominada colonografia per TC és un tipus d'examen mitjançant escàner d'última generació amb tecnologia multidetectors (TCMD) per visualitzar l'interior de la totalitat del còlon (intestí gruixut), podent arribar a trobar pòlips o altres lesions clínicament significatives amb una sensibilitat similar a l'obtinguda per la colonoscòpia òptica (colonoscòpia convencional).

La Colonoscòpia Virtual és una alternativa a la colonoscòpia convencional i en pacients asintomàtics adults és capaç d'identificar el 90% de les lesions clínicament significatives. Permet descartar petits pòlips que precisin biòpsia per a la seva anàlisi evitant una prova més invasiva.

La colonoscòpia virtual és una prova altament tolerable, no invasiva i amb dosis mínimes de radiació. Totes aquestes raons converteixen aquesta tècnica en una eina molt valuosa pel screening (cribat de casos) de la població general que, en molts casos, no se sotmetria a una colonoscòpia convencional.

Només amb la colonoscòpia es pot veure tot el còlon i és la millor estratègia de detecció per al càncer de còlon.


Comparteix aquesta pàgina